logo

YLE STARTERS  / de 6 a 8 años

YLE MOVERS  / de 9 a 10 años

YLE FLYERS  / de 10 a 12 años

LEVEL A2  CAMBRIDGE ENGLISH: KEY (KET) / de 13 a 14 años

LEVEL B1  CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY (PET) / de 14 a 15 años

LEVEL B2  CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE) / a partir de 16 años

LEVEL C1  CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE) / a partir de 17 años

LEVEL C2  CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY (CPE) / a partir de 18 años